Výsledky
kvalitativního výzkumu

 

Kvalitativní výzkum stále probíhá a v současné době bylo pořízeno 34 rozhovorů. Respondenti jsou vybírání s ohledem na fázi životního cyklu a čtvrť, kde bydlí. Tímto postupem lze pochopit odlišnosti mezi jednotlivými regiony v Praze 1 a porozumět vzájemným rozdílům. Rozhovor trvá 60 až 90 minut. Každý rozhovor je nahrán, následně přepsán a dále analyzován. Rozhovory jsou důvěrné a anonymizované, což znamená, že veškeré osobní údaje, jako například jména, jsou nahrazena jiným jménem tak, aby výpovědi nemohly být spojeny s respondentem. V průběhu analýzy se zaměřujeme na to, jak občané vnímají proměny města, jaké proměny očekávají do budoucna a s čím jsou či nejsou spokojeni v místě bydliště. Na základě těchto svědectví dokážeme porozumět tomu, jak se občané vyrovnávají s významnými proměnami města, které souvisí například s globalizací, turismem, krátkodobými pronájmy, komercializací a dalšími významnými fenomény.