Kontaktujte náš tým
Praha 1 očima
občanů

Napište nám zprávu

Chcete s námi vytvářet lepší městskou část? Napište nám vaše nápady na změny.

+420

 

Výzkumný tým Praha 1 očima občanů

Od dotazníkového šetření si slibujeme získání cenných dat, která nám umožní lépe porozumět úrovním životní spokojenosti a kvalitě života různých sociodemografických skupin obývajících centrum hlavního města. Zároveň nás zajímají důvody, proč různé skupiny obyvatel volí Prahu 1 jako místo k žití, co si od této unikátní městské části slibují či proč se naopak stěhují do jiných rezidenčních oblastí. Výsledky výzkumu pomohou úřadu pochopit problémy rezidentů a lépe cílit projekty směřující k jejich řešení. Budou nás zajímat pozitivní i negativní zkušenosti a potřeby obyvatel bez ohledu na to, s jakou politickou stranou sympatizují.
Daniel Prokop
PAQ Research, zpracovatel kvantitativní části výzkumu Praha 1 očima občanů
Dotazníkové šetření je provázáno s dalšími výzkumnými aktivitami, které sestávají z hloubkových rozhovorů a skupinových diskusí. Kombinace různých typů dat a analytických metod je dobrou praxí především z důvodu vyvažování silných a slabých stránek dílčích postupů. Díky této kombinaci získáme věrný obraz života v Praze 1 pohledem různých skupin obyvatel a místních komunit.
Kristián Šrám
sociolog, zpracovatel kvalitativních částí výzkumu Praha 1 očima občanů
Kvantitativní část výzkumu jsme připravovali společně s PAQ Research. Abychom získali vzorek 750 až 1000 respondentů, oslovili jsme různými způsoby v průběhu března až dubna 2022 obyvatele Prahy 1 a požádali jsme o vyplnění dotazníku. Mnohokrát Vám děkujeme že jste se účastnili.
Vít Pavliš
NMS Market Research, zpracovatel kvantitativní části výzkumu Praha 1 očima občanů